Những trường hợp bị phạt tiền nếu không đổi Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước gắn chip

18/06/2021 13:37 PM | Xã hội

Dưới đây là 6 trường hợp bị phạt tiền nếu không thực hiện đổi từ Chứng minh thư sang thẻ Căn cước công dân gắn chip theo quy định.


Những trường hợp bị phạt tiền nếu không đổi Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước gắn chip

Mai Anh

Cùng chuyên mục
XEM