Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhà sàn

Nhà sàn gỗ lim hơn 200 tỷ đồng của đại gia Điện Biên

Nhà sàn gỗ lim hơn 200 tỷ đồng của đại gia Điện Biên

9/7/2014 11:16:57 AM

Căn nhà sàn nằm giữa chốn "thâm sơn cùng cốc" của đại gia phố núi Điện Biên được dựng từ gần nghìn khối gỗ lim, bao gồm từ cột kèo, xà nhà, tường, sàn... cho đến tường bao.

Tags: đại gia, nhà sàn, Điện Biên, phố núi, thâm sơn cùng cốc, cột kèo, gỗ lim