Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhà quân sự lỗi lạc

Tại sao người hào phóng dễ thành công? Tâm rộng lượng, đường tự khắc bày sẵn trước mắt; tâm hẹp hòi, đường trúc trắc gian nan

Tại sao người hào phóng dễ thành công? Tâm rộng lượng, đường tự khắc bày sẵn trước mắt; tâm hẹp hòi, đường trúc trắc gian nan

29/04/2021 09:15:00 AM

Chỉ khi nào con người ta biết mở mang đầu óc và lòng mình thì mới có thể tách khỏi bản ngã và có cái nhìn bao quát hơn. Tâm trí mở mang nhiều hơn thì giá trị cuộc sống sẽ cao hơn và cuộc sống sẽ thú vị hơn.

Tags: nhìn bao quát , giá trị cuộc sống , người bình thường , nhổ nước bọt , Địch Nhân Kiệt , Võ Tắc Thiên , thành cát tư hãn , người sáng lập , người con trai , nhà quân sự lỗi lạc , đêm tân hôn , con trai đầu lòng , đồng tiền vàng