Tin tức, bài viết mới nhất về :

nguyên tổng bí thư lê khả phiêu

Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong hai ngày 14 và 15/8

Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong hai ngày 14 và 15/8

8/10/2020 7:39:45 PM

Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 14 và 15/8/2020. Trong hai ngày đó, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt...

Tags: quốc tang, nguyên tổng bí thư lê khả phiêu