img
Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ cú sốc “Bikini Airlines” đến nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ cú sốc “Bikini Airlines” đến nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ cú sốc “Bikini Airlines” đến nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ cú sốc “Bikini Airlines” đến nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ cú sốc “Bikini Airlines” đến nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ cú sốc “Bikini Airlines” đến nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ cú sốc “Bikini Airlines” đến nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 7.

Hạ Minh
7pm
Theo Trí Thức Trẻ28/02/2017Trí thức trẻ