Tin tức, bài viết mới nhất về :

nguyễn bá cảnh

Ông Nguyễn Bá Cảnh, 31 tuổi vào Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh, 31 tuổi vào Thành ủy Đà Nẵng

8/1/2014 6:41:33 PM

Trong 4 cán bộ trẻ được TƯ chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 – 2015, ông Nguyễn Bá Cảnh là người trẻ tuổi nhất.

Tags: Nguyễn Bá Thanh, nguyễn bá cảnh, thành ủy đà nẵng, TP Đà Nẵng