Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguy cơ biến mất

Thương hiệu BlackBerry có nguy cơ biến mất trong năm 2015

Thương hiệu BlackBerry có nguy cơ biến mất trong năm 2015

15/07/2014 10:02:00 AM

Thương hiệu BlackBerry bị dự đoán sẽ biến mất trong năm 2015 do không cạnh tranh được với iPhone và các đối thủ khác.

Những phương tiện truyền thông có nguy cơ biến mất

Những phương tiện truyền thông có nguy cơ biến mất

03/06/2013 07:09:00 PM

Chỉ một thế kỷ qua rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng đã ra đời, phát triển, đang hấp hối và có nguy cơ biến mất.