Tin tức, bài viết mới nhất về :

nguồn nhân công

Nhân công Việt Nam có thực sự rẻ?

Nhân công Việt Nam có thực sự rẻ?

9/12/2014 6:11:00 PM

Một trong những ưu thế thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là nguồn nhân công giá rẻ. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất về Năng suất lao động lại cho thấy điều ngược lại.

Tags: lao động, báo cáo, việt nam, rẻ, nhân công giá rẻ, nhân công, ưu thế, thu hút đầu tư nước ngoài, nguồn nhân công