Ngoài biệt danh “Vua hàng hiệu”, Johnathan Hạnh Nguyễn còn có gì đặc biệt?

14/10/2017 16:37 PM | Kinh doanh

Thuyền to thì sóng lớn, nhưng nếu gặp sóng tôi chấp nhận neo lại đi lâu hơn chứ không đi tắt!

Theo Hoài Linh - 7pm

Cùng chuyên mục
XEM