Tin tức, bài viết mới nhất về :

nghĩa vụ thay thế

Cho đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự

Cho đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự

11/24/2013 2:22:58 PM

Mỗi năm có hàng triệu thanh niên đủ tiêu chuẩn đi NVQS nhưng chỉ một phần nhỏ nhập ngũ.

Tags: tiêu chuẩn, đóng tiền, nhập ngũ, nghĩa vụ thay thế, nghĩa vụ quân sự