Tin tức, bài viết mới nhất về :

ngày hạnh phúc

Ngày Hạnh phúc 20/3 dưới góc nhìn Phật giáo

Ngày Hạnh phúc 20/3 dưới góc nhìn Phật giáo

3/20/2013 4:22:10 PM

Hạnh phúc dành cho những người biết quay về với chính mình và giây phút hiện tại.

Tags: ngày hạnh phúc, Mathieu Ricard, thiền sư, bhutan, ngày hạnh phúc thế giới, 20/3