Ngân sách nhà nước bội thu lớn, thu từ dầu thô tăng vọt

29/06/2022 19:00 PM | Xã hội

Tổng thu NSNN tới hết quý 2 đã đạt 932,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản thu từ dầu thô đã vượt 21,3% dự toán năm và tăng 80,8% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022, trong đó cập nhật một số thông tin về tình hình thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong giai đoạn.

Theo GSO, tổng thu NSNN lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 932,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Về một số khoản thu chính, thu nội địa tháng 6/2022 ước đạt 86,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 744 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 6/2022 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 34,2 nghìn tỷ đồng, bằng 121,3% dự toán năm và tăng 80,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 6/2022 ước đạt 22,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 154,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán năm và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

 Ngân sách nhà nước bội thu lớn, thu từ dầu thô tăng vọt  - Ảnh 1.

Về chi NSNN, tổng chi NSNN lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2022 đạt 509,2 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán năm và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư phát triển đạt 150,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,6% và tăng 12,3%. Chi trả nợ lãi 51,9 nghìn tỷ đồng, bằng 50,1% và giảm 8,5%.

Như vậy, tới hết quý 2, NSNN bội thu khoảng 219,9 nghìn tỷ đồng, tăng thêm 2.600 tỷ đồng so với thống kê của tháng liền kề.

Về tổng thể, GSO đánh giá hoạt động thu chi ngân sách vẫn đang đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Tuấn Việt

Cùng chuyên mục
XEM