Năm hơn 10% thị phần môi giới trên HOSE, chứng khoán SSI báo lãi 518 tỷ đồng quý 2/2022

21/07/2022 11:37 AM | Kinh doanh

Sau 6 tháng năm 2022, lợi nhuận của công ty là 1.376 tỷ đồng, tăng trưởng 11,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa công bố kết quả kinh doanh Báo cáo riêng quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 2/2022 đạt lần lượt 1.579 tỷ đồng và 518 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận khoản doanh thu 3.585 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.376 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,5% và 11,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại ngày 30/6/2022, Công ty có tổng tài sản 42.752 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 13.911 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của SSI, doanh thu từ Dịch vụ Chứng khoán trong quý đạt 946 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ 2021. Doanh thu từ hoạt động đầu tư và nguồn vốn đạt 426 tỷ đồng. Doanh thu kinh doanh tài chính là 170 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư và doanh thu khác đạt 36,7 tỷ đồng.

Trong quý 2/2022 vừa qua, thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE của SSI tăng lên 10,02%. SSI cho biết, số lượng tài khoản mở mới trong Quý 2 tiếp tục tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 21% so với Quý 1/2022.

SSI cũng đã tiến hành chi trả trên 990 tỷ cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu) vào ngày 20/7. Cũng trong tháng 7, Công ty sẽ hoàn tất việc phát hành thêm 497 triệu cổ phiếu nhằm bổ sung vốn kinh doanh.

Hà My

Từ khóa:  ssi , chứng khoán
Cùng chuyên mục
XEM