Tin tức, bài viết mới nhất về :

mục tiêu kinh doanh

[Quick MBA] Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu kinh doanh: Nhìn xa, trông rộng

[Quick MBA] Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu kinh doanh: Nhìn xa, trông rộng

9/12/2014 9:00:00 AM

Nếu như tầm nhìn, sứ mệnh là một con đường dài, thì mục tiêu kinh doanh là một điểm đến xác định trên con đường đó.

Tags: quản trị, tầm nhìn, quản trị kinh doanh, sứ mệnh, quick MBA, Đặng Nguyên Cường, mục tiêu kinh doanh, nhìn xa trông rộng