Tin tức, bài viết mới nhất về :

mua thị trấn ở Mỹ

Mục đích mua thị trấn Mỹ của ngài thị trưởng gốc Việt

Mục đích mua thị trấn Mỹ của ngài thị trưởng gốc Việt

8/8/2013 12:10:22 PM

Nói đến Phạm Đình Nguyên, Giám đốc Công ty Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Quốc tế ít ai biết đến. Nhưng khi nhắc đến một doanh nhân Việt Nam đã mua lại thị trấn Buford ở Mỹ, nhiều người ồ...

Tags: Trần Kim Thành, cà phê phin, Phạm Đình Nguyên, Buford, mua thị trấn ở Mỹ, Phin Deli Town Buford