Tin tức, bài viết mới nhất về :

Một đi không trở lại

Shark Việt: "Muốn giúp đỡ ai thì phải suy nghĩ kỹ, từ bi phải kèm theo trí tuệ; khi mình đã đưa tiền giúp cho ai rồi thì coi như đi không trở về..."

Shark Việt: "Muốn giúp đỡ ai thì phải suy nghĩ kỹ, từ bi phải kèm theo trí tuệ; khi mình đã đưa tiền giúp cho ai rồi thì coi như đi không trở về..."

29/07/2021 04:03:00 PM

"Nếu mình nợ người ta, nhất định mình sẽ phải trả; còn nếu người ta nợ mình thì chắc chắn người ta sẽ trả mình nay mai. Nay mai mà không trả được thì kiếp sau người ta trả. Kiếp sau người ta không trả thì nhiều kiếp sau người ta trả", shark Việt nói.

Tags: suy nghĩ kỹ , người cho vay , tình huống xấu nhất , hoạt động kinh doanh , thói hư tật xấu , mối quan hệ , tinh thần thoải mái , lãi suất cao , dấu chấm hỏi , Shark Việt , cho vay tiền , một đi không trở lại