Một cổ phiếu tăng gần 84% sau hơn 1 tuần

26/07/2022 08:41 AM | Kinh doanh

Giá cổ phiếu HGW kết phiên giao dịch 25/7 ở mức 19.500 đồng/cp, tăng gần 84% sau hơn một tuần.

Kết phiên 25/7, cổ phiếu HGW của Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Hawasuco - UPCoM:HGW ) tăng 8,94% lên 19.500 đồng/cp, nối tiếp chuỗi tăng điểm 5 phiên liên tiếp trong tuần trước đó. Như vậy, giá mã này đã tăng gần 84% từ 10.600 đồng/cp lên 19.500 đồng/cp sau hơn một tuần. Thanh khoản cổ phiếu thấp với khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên khoảng 620 đơn vị. Mã này giao dịch lần đầu vào ngày 11/1/2017.

Hawasuco được thành lập năm 2004 trên cơ sở chia tách từ công ty Cấp nước Cần Thơ. Doanh nghiệp chuyển đổi thành CTCP từ ngày 25/4/2011 và chính thức đi vào hoạt động từ đó đến nay. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là khai thác, xử lý và cung cấp nước. Vốn điều lệ doanh nghiệp là 248,8 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Hawasuco có 2 cổ đông lớn là Đầu tư Xây lắp miền Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Tại thời điểm cuối năm 2021, vốn góp của Đầu tư Xây lắp miền Nam là 127,2 tỷ đồng (tỷ lệ 51,1%) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang là 115,3 tỷ đồng (tỷ lệ 46,3%).

Xét về kết quả kinh doanh, năm 2021 doanh thu thuần tăng 8,6% lên hơn 226 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động thuê bao đô thị chiếm 46% với 104 tỷ đồng, tăng 8,3%. Giá vốn hàng bán tăng gần 19% lên 184 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 28,3% xuống 32,1 tỷ đồng.

Chi phí tài chính, là phí lãi vay ngân hàng, tăng gần 78% lên 3,7 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính chỉ ở mức gần 59 triệu đồng, giảm 56,2%. Doanh nghiệp không có chi phí bán hàng còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11,3% xuống 24,3 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 4,2 tỷ đồng, cùng kỳ 15,5 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế 8,3 tỷ đồng, giảm hơn 38% so với con số năm 2020. Lãi cơ bản 216 đồng, cùng kỳ 325 đồng.

Một cổ phiếu tăng gần 84% sau hơn 1 tuần - Ảnh 1.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2021, quy mô tổng tài sản của Hawasuco là 485,4 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm. Riêng tài sản dài hạn chiếm gần 78% với 377,3 tỷ đồng tăng 5,4%. Tài sản cố định tăng hơn 7% lên 261 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn, là chi phí xây dựng cơ bản dở dang đi ngang ở mức 109,7 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn đạt hơn 108 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 12% xuống 83,7 tỷ đồng, chủ yếu do phải thu các tổ chức và cá nhân ngoài khoản tạm ứng của Ban Tổng giám đốc giảm 71% còn 5,7 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị không còn 13 tỷ đồng phải thu từ ông Nguyễn Dũng Tiến - tạm ứng thực hiện dự án điện mặt trời.

Hàng tồn kho gấp gần 2 lần lên gần 15 tỷ đồng do Hawasuco phát sinh 6,6 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Đơn vị gia tăng số tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn gấp 2,8 lần lên 8,2 tỷ đồng, trong khi giảm 22,6% lượng tiền mặt xuống 13 triệu đồng.

Về nguồn vốn, Hawasuco có 47 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, tăng hơn 3%; trong đó 24,3 tỷ đồng vay Vietinbank – chi nhánh Hậu Giang, và 19,3 tỷ đồng vay Agribank – chi nhánh Hậu Giang.

Khoản nợ vay dài hạn giảm gần 7% xuống 5,6 tỷ đồng. Đơn vị phát sinh 2 khoản vay dài hạn tại Agribank – chi nhánh Hậu Giang và NCB – chi nhánh Cần Thơ với mỗi khoản trị giá hơn 1 tỷ đồng; song khoản vay dài hạn tại Vietinbank – chi nhánh Hậu Giang giảm 46% xuống 3,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 là 5,4 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 19,5 tỷ đồng, và vốn góp chủ sở hữu 248,8 tỷ đồng.

Theo Vy Anh

Cùng chuyên mục
XEM