Tin tức, bài viết mới nhất về :

mổ cá tầm lấy trứng

Đại gia Sài Gòn chi 1 tỷ mở tiệc trứng cá xa xỉ cuối năm

Đại gia Sài Gòn chi 1 tỷ mở tiệc trứng cá xa xỉ cuối năm

12/26/2013 9:56:10 AM

Người ăn sẽ được chứng kiến các công đoạn như biểu diễn mổ cá tầm lấy trứng, muối trứng cá tại bàn.

Tags: mở tiệc trứng cá xa xỉ, mổ cá tầm lấy trứng, muối trứng cá tại bàn, Đại gia Sài Gòn