Tin tức, bài viết mới nhất về :

luât bản quyền

Bức ảnh do một "con khỉ tự sướng": Bản quyền thuộc về ai?

Bức ảnh do một "con khỉ tự sướng": Bản quyền thuộc về ai?

8/27/2014 2:31:29 PM

Nếu một con khỉ chộp lấy máy ảnh và tự chụp ảnh cho chính nó, chủ sở hữu máy ảnh có thể không có bản quyền tác giả với hình ảnh đó. Cả con khỉ đó cũng không.

Tags: mỹ, nhiếp ảnh, bức ảnh, tác quyền, con khỉ, luât bản quyền