Lãnh đạo Vietcombank xin giảm 20% thù lao trong năm nay

26/06/2020 11:13 AM | Kinh doanh

Thù lao của HĐQT và BKS Vietcombank dự kiến năm 2020 tối đa là 0,28% lợi nhuận sau thuế.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra sáng 26/6, Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết, trong năm 2019 đại hội đồng cổ đông của ngân hàng (ĐHCĐ) đã phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) là 0,35% lợi nhuận sau thuế. Trên cơ sở kết quả đạt được của năm vừa qua, thù lao theo con số được phê duyệt tương đương với hơn 64,8 tỷ đồng.

Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế, cùng những chỉ tiêu kinh doanh được trình cổ đông tại đại hội và tham khảo các mức chi thù lao cho HĐQT và BKS ở các ngân hàng khác, Vietcombank dự định giảm mức thù lao cho HĐQT và BKS xuống mức tối đa là 0,28% lợi nhuận sau thuế trong trường hợp hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được cổ đông giao.

Như vậy mức thù lao của HĐQT và BKS Vietcombank năm nay sẽ giảm khoảng 20% so với năm trước. Giả sử ngân hàng có lợi nhuận tương đương năm 2019 thì thù lao năm nay sẽ giảm xuống khoảng hơn 51,8 tỷ đồng, thay vì mức 64,8 tỷ đồng.

Được biết HĐQT Vietcombank hiện có 9 người, ông Nghiêm Xuân Thành là chủ tịch; Ban kiểm soát (sau khi bầu bổ sung ông Lê Hữu Phước) có 4 người trong đó bà Trương Lệ Hiền là trưởng BKS.

Năm 2019 Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống. Năng suất lao động của cán bộ nhân viên cũng thuộc top đầu khi bình quân mỗi cán bộ nhân viên làm ra lợi nhuận hơn 1,68 tỷ đồng. Thu nhập của cán bộ nhân viên nhà băng này cũng đứng đầu hệ thống (các tổ chức tín dụng trong nước), với bình quân hơn 34 triệu đồng/người/tháng.

H.Kim

Cùng chuyên mục
XEM