Tin tức, bài viết mới nhất về :

kinh tế bấp bênh

Tại sao Nhật Bản có ít trẻ em?

Tại sao Nhật Bản có ít trẻ em?

7/27/2014 7:55:35 AM

Tỷ lệ kết hôn giảm, cuộc sống không ổn định trong bối cảnh nền kinh tế bấp bênh ... là những lý do chính.

Tags: nhật bản, trẻ em, nguyên nhân, lý do, kết hôn, kinh tế bấp bênh