Tin tức, bài viết mới nhất về :

kinh doanh nước ngoài

Những tai nạn dịch thuật khi các thương hiệu danh tiếng ra nước ngoài

Những tai nạn dịch thuật khi các thương hiệu danh tiếng ra nước ngoài

1/15/2014 12:13:09 PM

Để có thể thành công trên thị trường mới, doanh nghiệp phải thay đổi để phù hợp với văn hóa của khách hàng tại đó. Và nếu thay đổi này không phù hợp, việc tiếp thị có thể mang đến những...

Tags: văn hóa kinh doanh, đa quốc gia, khác biệt văn hóa, sự khác biệt ngôn ngữ, kinh doanh nước ngoài