Tin tức, bài viết mới nhất về :

kiểm soát chi phí

6 nguyên tắc kiểm soát chi phí ẩn

6 nguyên tắc kiểm soát chi phí ẩn

8/18/2014 2:43:47 PM

Chi phí ẩn (Shadow costs of production) được hiểu là các chi phí phát sinh do lỗi trong hệ thống trong các hoạt động từ đầu vào, sản xuất, đến đầu ra.

Tags: sản xuất, chi phí, đầu ra, đầu vào, kiểm soát chi phí, chi phí ẩn

Nhờ đâu Petrolimex lãi hơn 1.500 tỷ đồng?

Nhờ đâu Petrolimex lãi hơn 1.500 tỷ đồng?

11/22/2013 8:41:29 AM

Theo các chuyên gia kinh tế, Petrolimex lãi tới hơn 1.579 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm là do giá xăng dầu tăng cao và được trích quỹ bình ổn giá.

Tags: lợi nhuận trước thuế, 9 tháng đầu năm, kiểm soát chi phí, liên bộ công thương tài chính, petrolimex lãi lớn, giá xăng dầu tăng cao, trích quỹ bình ổn giá