Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay

22/05/2022 08:25 AM | Xã hội

Xe buýt Mercedes-Benz được THACO phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản chính, gồm 120S và 120SL. Giá bán không được công bố.

Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam. Video: Tee Anh.

Hình ảnh chi tiết xe buýt Mercedes-Benz:

 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 2.

Chiếc xe buýt hạng sang được THACO phân phối.

 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 3.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 4.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 5.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 6.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 7.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 8.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 9.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 10.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 11.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 12.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 13.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 14.

Mercedes-Benz 120S phiên bản 47 ghế.

 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 15.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 16.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 17.

Mercedes-Benz 120S phiên bản 24 ghế VIP.

 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 18.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 19.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 20.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 21.

Mercedes-Benz 120SL phiên bản 34 giường nằm.

 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 22.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 23.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 24.
 Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 25.

Mercedes-Benz 120SL phiên bản 22 giường nằm VIP.

Quốc Minh-Tee Anh

Từ khóa:  khoang thương gia
Cùng chuyên mục
XEM