Tin tức, bài viết mới nhất về :

khai nộp thuế

Nghệ sĩ tự giác.. khai nộp thuế

Nghệ sĩ tự giác.. khai nộp thuế

6/25/2014 11:57:21 AM

Cục Thuế TP.HCM cho biết vừa truy thu 22 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân từ 68 đối tượng thu nhập cao, gồm văn nghệ sĩ, bác sĩ, giảng viên, người giữ chức vụ cao tại nhiều công ty khác nhau.

Tags: thu nhập cao, bác sĩ, giảng viên, văn nghệ sĩ, khai nộp thuế, tự giác nộp thuế