Tin tức, bài viết mới nhất về :

khách hàng Trung Quốc

Apple đã tiếp cận đến 700 triệu khách hàng Trung Quốc

Apple đã tiếp cận đến 700 triệu khách hàng Trung Quốc

12/23/2013 6:30:00 PM

Sau nhiều năm đồn đoán và thương lượng, cuối cùng Apple cũng thành công trong việc đưa iPhone đến nhà mạng lớn nhất thế giới, China Mobile.

Tags: apple, khách hàng Trung Quốc, China Mobile, đưa iPhone nhà mạng lớn nhất thế giới