Tin tức, bài viết mới nhất về :

kane

Apple hậu Steve Jobs: Đế chế bị ma ám

Apple hậu Steve Jobs: Đế chế bị ma ám

4/8/2014 1:14:13 PM

Vì sao Apple không bao giờ quay trở lại thời hoàng kim được nữa?

Tags: apple, đế chế, cuốn sách, vật lý học kinh doanh, kane, công ty tốt, lý thuyết, bị ma ám, hậu steve jobs, mukuda