Tin tức, bài viết mới nhất về :

hút mật

Quan điểm của Đức Phật về thành đạt: Càng nhiều của cải càng tốt

Quan điểm của Đức Phật về thành đạt: Càng nhiều của cải càng tốt

2/1/2013 9:44:07 AM

Sử dụng thuật ngữ ‘tài sản lớn’, Đức Phật muốn nói đến số lượng mà ta có thể hướng tới để đạt được – nói cách khác, càng nhiều của cải, tài sản càng tốt.

Tags: thành đạt, quan điểm, Đức Phật, hút mật