Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hưởng nhiều

Vỡ Quỹ bảo hiểm, những báo động đáng sợ?

Vỡ Quỹ bảo hiểm, những báo động đáng sợ?

13/05/2014 01:10:57 PM

Cơ chế đóng ít, hưởng nhiều, trốn đóng, nợ đọng dồn ứ khiến cho quỹ an sinh xã hội lớn bằng 1/4 ngân sách này đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng trầm trọng.