HoREA kiến nghị doanh nghiệp khởi nghiệp có thể cho vay tín dụng theo hình thức tín chấp

25/04/2019 09:01 AM | Kinh doanh

Trong văn bản gửi Ngân hàng nhà nước mới đây, đại diện Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) cho hay, có một số doanh nghiệp nhỏ, hoặc mới thành lập (doanh nghiệp khởi nghiệp) không vay được tín dụng ngân hàng, do thiếu tài sản thế chấp, mặc dù có dự án đầu tư có tính khả thi.

HoREA chỉ ra thực trạng: Trong thời gian qua đã xuất hiện các trường hợp tranh chấp khi mua nhà hình thành trong tương lai, có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng và cho cả người mua nhà.

Cụ thể, một chung cư, căn hộ chung cư được thế chấp hai lần; Chủ đầu tư đã bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai cho khách hàng, rồi lại đem thế chấp mà ngân hàng nhận thế chấp không kiểm tra, không biết thông tin;

Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp nhỏ, hoặc mới thành lập (doanh nghiệp khởi nghiệp) không vay được tín dụng ngân hàng, do thiếu tài sản thế chấp, mặc dù có dự án đầu tư có tính khả thi.

Hiệp hội hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước đã sửa đổi, bổ sung "quy định nội bộ ngân hàng" tại Điều 4 Dự thảo. Trong đó, đã bổ sung Khoản (1.e) quy định về cấp tín dụng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh; Khoản (2.c.iii) về hệ thống cảnh báo sớm; Khoản (2.c.iv) về phương án xử lý để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

Từ nội dung này, HoREA kiến nghị bổ sung một số nội dung vào "Quy định nội bộ":

Thứ nhất, đề nghị ngân hàng, chi nhánh ngân hàng phải có giải pháp quản lý, kiểm soát việc sử dụng các khoản vay để thực hiện dự án nhà ở hình thành trong tương lai, hoặc để mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Thứ hai, đề nghị ngân hàng, chi nhánh ngân hàng phải có giải pháp quản lý, kiểm soát tài sản bảo đảm là bất động sản hình thành trong tương lai (Đây cũng là trách nhiệm của bên nhận thế chấp đã được quy định trong Bộ Luật Dân sự).

Thứ ba, đề nghị ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có giải pháp đánh giá tính khả thi của dự án, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, để có thể cho vay tín dụng theo hình thức tín chấp, theo mô hình “kết nối ngân hàng với doanh nghiệp”.

Phương Nga

Cùng chuyên mục
XEM