Tin tức, bài viết mới nhất về :

hoán đổi

Trò chơi đổi chủ

Trò chơi đổi chủ

1/23/2013 10:15:55 PM

Có xấp xỉ 100 nhà lãnh đạo là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc đã từ nhiệm tại gần 90 doanh nghiệp niêm yết trong năm qua.

Tags: đổi chủ, fpt, trương đình anh, từ nhiệm, vndirect, sắp đặt, hoán đổi, trò chơi, Vinaconex