Tin tức, bài viết mới nhất về :

hỏa thiêu khi còn sống

Trải nghiệm tour du lịch 'hỏa thiêu khi còn sống' lạnh người ở Trung Quốc

Trải nghiệm tour du lịch 'hỏa thiêu khi còn sống' lạnh người ở Trung Quốc

8/16/2014 7:03:00 PM

Trải nghiệm 4D về cái chết được mở tại Thượng Hải vào tháng 9 tới hứa hẹn sẽ mang lại cho người tham gia trải nghiệm thực tế nhất của việc bị hỏa thiêu khi còn sống.

Tags: trung quốc, thực tế, hỏa thiêu khi còn sống, hỏa thiêu, trải nghiệm 4d