Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hàng ngàn tỷ đồng

Thất thoát ngàn tỷ đồng do thủ tục thuế

Thất thoát ngàn tỷ đồng do thủ tục thuế

01/08/2014 10:07:32 AM

Với tổng số giờ nộp thuế là 872 giờ, doanh nghiệp đang tiêu tốn khoảng 20 tỷ đồng cho công việc này. Nếu cả nước có khoảng 400.000 doanh nghiệp, số tiền thất thoát lên tới 8.000 tỷ đồng.