Tuy cũng chỉ có một vài dịp trong năm thôi, tuy nhiên với những con người Hà Nội lãng mạn, đấy là nét đặc trưng nhất, và cũng là cái khiến chúng tôi nhung nhớ nhất về mảnh đất này.
Hà Nội và nỗi nhung nhớ lớn nhất của người xa xứ: Những ngày giao mùa ngắn ngủi trong năm - Ảnh 1.
Hà Nội và nỗi nhung nhớ lớn nhất của người xa xứ: Những ngày giao mùa ngắn ngủi trong năm - Ảnh 2.
Hà Nội và nỗi nhung nhớ lớn nhất của người xa xứ: Những ngày giao mùa ngắn ngủi trong năm - Ảnh 3.
Hà Nội và nỗi nhung nhớ lớn nhất của người xa xứ: Những ngày giao mùa ngắn ngủi trong năm - Ảnh 4.
Hà Nội và nỗi nhung nhớ lớn nhất của người xa xứ: Những ngày giao mùa ngắn ngủi trong năm - Ảnh 5.

Hà Nội và nỗi nhung nhớ lớn nhất của người xa xứ: Những ngày giao mùa ngắn ngủi trong năm - Ảnh 7.
Hà Nội và nỗi nhung nhớ lớn nhất của người xa xứ: Những ngày giao mùa ngắn ngủi trong năm - Ảnh 8.
Hà Nội và nỗi nhung nhớ lớn nhất của người xa xứ: Những ngày giao mùa ngắn ngủi trong năm - Ảnh 9.

Hà Nội và nỗi nhung nhớ lớn nhất của người xa xứ: Những ngày giao mùa ngắn ngủi trong năm - Ảnh 11.
Puhi Puhi
Caracat
Tố Linh
Theo Trí Thức Trẻ3/11/2018

Puhi Puhi

Trí thức trẻ