Hà Nội: Tự kiểm tra, giám sát nội bộ không phát hiện tham nhũng

22/09/2021 19:31 PM | Xã hội

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, qua công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ, các đơn vị chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, báo cáo của UBND thành phố cho biết, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, phát huy Quy chế dân chủ và công khai các hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để phòng ngừa tham nhũng.

"Qua công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng", báo cáo nêu.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, UBND thành phố cho biết, đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng.

Tập trung thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng và các lĩnh vực: đầu tư mua sắm công, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng.

Cụ thể, công an thành phố đã thụ lý tổng số 21 vụ 18 bị can, trong đó kỳ trước chuyển sang 16 vụ 16 bị can; khởi tố trong kỳ 3 vụ 0 bị can; phục hồi điều tra 2 vụ 2 bị can.

Kết quả giải quyết cho thấy, đã kết thúc 9 vụ 10 bị can, trong đó kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 6 vụ 10 bị can; tạm đình chỉ điều tra 3 vụ 0 bị can. Đang điều tra 12 vụ 8 bị can.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thụ lý tổng số 13 vụ 30 bị can (cũ 7 vụ 20 bị can; mới 6 vụ 10 bị can). Đã giải quyết 10 vụ 24 bị can, (truy tố chuyển toà 10 vụ 24 bị can). Còn đang giải quyết 3 vụ 6 bị can.

Toà án nhân dân thành phố thụ lý tổng số 31 vụ 79 bị cáo; đã giải quyết 21 vụ 43 bị cáo; đang giải quyết 10 vụ 36 bị cáo.

Trường Phong

Cùng chuyên mục
XEM