Tin tức, bài viết mới nhất về :

hạ đặt giàn khoan trái phép

Hàng không bị ảnh hưởng nặng bởi vụ giàn khoan Hải Dương-981

Hàng không bị ảnh hưởng nặng bởi vụ giàn khoan Hải Dương-981

5/13/2014 8:06:01 AM

Những căng thẳng tại khu vực này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tags: việt nam, trung quốc, HD-981, hoạt động hàng không, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, hạ đặt giàn khoan, hạ đặt giàn khoan trái phép