Tin tức, bài viết mới nhất về :

Gyalwa Dokhampa

"Phật sống" Gyalwa Dokhampa - uyên thâm mà gần gũi

"Phật sống" Gyalwa Dokhampa - uyên thâm mà gần gũi

4/12/2013 11:43:14 AM

Theo các tài liệu của dòng truyền thừa Drukpa và Khamtrul, Nhiếp chính vương Gyalwa Dokhampa là một trong hai hóa thân đời thứ 9 đang tại thế của bậc giác ngộ Khamtrul Rinpoche.

Tags: phật sống, Gyalwa Dokhampa, nhiếp chính vương