Tin tức, bài viết mới nhất về :

Gốm dát vàng

Bí quyết làm giàu từ bán những thứ không ai đo được giá trị của ông Hải "đồ cổ"

Bí quyết làm giàu từ bán những thứ không ai đo được giá trị của ông Hải "đồ cổ"

11/5/2013 1:40:14 PM

Khi mua một chiếc bình, người ta có thể tính trong đó có bao nhiều đất sét, bao nhiêu men để ước giá. Nhưng không ai đong đếm với một chiếc bình được dát những hoa văn bằng vàng.

Tags: Hải đồ cổ, Gốm dát vàng