Tin tức, bài viết mới nhất về :

giáo dục nhân văn

Google tuyển dụng như thế nào? (P2)

Google tuyển dụng như thế nào? (P2)

4/22/2014 2:34:25 PM

Bằng cấp chỉ xác nhận kiến thức chứ chưa chắc đã thay thế cho những kỹ năng hay phẩm chất cần thiết cho công việc.

Tags: công việc, tuyển dụng, Google, phẩm chất, bằng cấp, kiến thức, ứng viên, kĩ năng, giáo dục nhân văn