Tin tức, bài viết mới nhất về :

giải nghĩa

Giải nghĩa những chữ P trong marketing

Giải nghĩa những chữ P trong marketing

5/16/2014 12:13:24 PM

Product (sản phẩm), Place (địa điểm), Promotion (tiếp thị), Price (giá) và Profit (lợi nhuận).

Tags: lợi nhuận, sản phẩm, marketing, tiếp thị, giá, địa điểm, giải nghĩa, chữ p, 5p