Giá điện tăng 1% cũng có thể được điều chỉnh ngay

24/09/2022 17:47 PM | Xã hội

Thay vì giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện điều chỉnh khi biến động giá đầu vào tăng từ 3% trở lên như trước đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể được điều chỉnh tăng giá ngay khi có biến động đầu vào từ 1% trở lên.

Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân vừa được đưa ra lấy ý kiến - Ảnh: EVN
Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân vừa được đưa ra lấy ý kiến - Ảnh: EVN

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân để lấy ý kiến nhằm sửa đổi quyết định 24 của Thủ tướng vốn được thực hiện từ năm 2017.

Theo đó, khi có báo cáo về chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá bán lẻ điện bình quân sẽ được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu.

Trong trường hợp thông số đầu vào biến động làm giá bán lẻ điện bình quân giảm so với mức giá hiện hành, thì giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm.

Tuy nhiên, khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% trở lên so với mức giá hiện hành, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng. Đây được xem là điểm mới khi quy định trước đây biến động giá 3% trở lên.

Theo dự thảo, giá bán lẻ điện bình quân hằng năm được lập trên cơ sở chi phí của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý ngành và cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí khác được phân bổ.

Theo đó, trước ngày 1-8 hằng năm, EVN tính toán giá bán lẻ điện bình quân. Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân, EVN có trách nhiệm giảm giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá và điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng.

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân và tăng giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện theo quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Như vậy, quy định trên có thay đổi so với trước đây được đưa ra tại quyết định 24. Cụ thể, phân cấp cho EVN được điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện khi giá bình quân tăng từ 3% đến dưới 5%. Việc giá bán lẻ điện bình quân được giảm từ 3% xuống còn 1% thuộc thẩm quyền của EVN sẽ khiến biến động giá cả có thể được điều chỉnh với biên độ nhiều hơn.

Đối với mức giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 5%, cơ chế điều chỉnh không có nhiều thay đổi so với trước đây. 

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán theo quy định tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN lập hồ sơ phương án giá bán lẻ điện bình quân trình Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để xin ý kiến điều chỉnh.

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán tăng từ 10% trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành hoặc ngoài khung giá hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, EVN lập hồ sơ phương án giá trình Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đây sẽ là cơ sở để các cơ quan trên kiểm tra, rà soát và báo cáo Ban chỉ đạo điều hành giá trước ngày 1-9 hằng năm, sau đó hoàn chỉnh báo cáo rà soát phương án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trên cơ sở đó, EVN thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1-10 của năm đó.

Theo dự thảo, trước ngày 1-5 hằng năm, EVN có trách nhiệm gửi Bộ Công Thương báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán do đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện. Trên cơ sở đó, các bên liên quan sẽ kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện, được mời tư vấn độc lập, sau đó công bố công khai thông tin về giá thành sản xuất kinh doanh điện.

Theo N.An

Cùng chuyên mục
XEM