Tin tức, bài viết mới nhất về :

general electrics

12 bí quyết lãnh đạo của nhà quản trị huyền thoại Jack Welch

12 bí quyết lãnh đạo của nhà quản trị huyền thoại Jack Welch

1/19/2014 9:30:25 AM

Welch vừa là nhà hoạch định chiến lược, giảng viên kinh doanh, biểu tượng của công ty, lại vừa là nhà lý luận về quản trị. Nếu lãnh đạo là một môn nghệ thuật thì chắc chắn Welch chính là...

Tags: Jack Welch, giảng viên kinh doanh, Welch, nhà hoạch định chiến lược, nhà lý luận về quản trị, GE, general electrics