Tin tức, bài viết mới nhất về :

gà tơ

Gà tơ có cả 'lý lịch trích ngang' ăn theo tận thế

Gà tơ có cả 'lý lịch trích ngang' ăn theo tận thế

12/21/2012 3:16:28 PM

Rất nhiều ngành nghề “ăn theo” ngày tận thế nhưng ít ai ngờ ngay cả… gà tơ cũng được đưa ra tiếp thị trong sự kiện này.

Tags: công nghệ, tận thế, ăn theo, gà tơ