FPT triển khai phát hành số cổ phiếu ESOP trị giá 600 tỷ đồng

18/03/2022 08:55 AM | Kinh doanh

Trong đó số cổ phiếu ESOP phát hành cho các lãnh đạo cấp cao có giá trị khoảng 200 tỷ đồng, được phân bổ cho 3 cá nhân.

CTCP FPT công bố nội dung cụ thể trong các Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP, về việc sửa đổi mẫu con dấu công ty...

Phát hành hơn 2,1 triệu cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo cấp cao của công ty

Theo đó FPT triển khai phát hành 2.107.000 cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao của công ty. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 21 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong khi đó trên thị trường cổ phiếu FPT đang giao dịch quanh mức 92.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tính giá trị theo thị giá, số cổ phiếu ESOP phát hành cho lãnh đạo công ty này có giá trị gần 200 tỷ đồng.

Đối tượng được mua số cổ phiếu ESOP này là cán bộ quản lý cấp cao trẻ do Hội đồng quản trị phê chuẩn, có thành tích đóng góp và tiềm năng xây dựng công ty trong tương lai, sẵn sàng cam kết gắn bó lâu dài cùng công ty.

Theo danh sách đính kèm, chỉ có 3 lãnh đạo công ty được mua số cổ phiếu ESOP này.

 FPT triển khai phát hành số cổ phiếu ESOP trị giá 600 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Phát hành hơn 4,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động có đóng góp tích cực

Ngoài ra FPT còn triển khai phát hành 4.537.265 cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2021. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 45 tỷ đồng.

Tạm tính theo thị giá hiện tại, thì số cổ phiếu ESOP này có giá trị khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP này là cán bộ nhân viên có level 4 trở lên và một số cán bộ nhân viên có thành tích đặc biệt, đóng góp cho sự phát triển của công ty trong năm 2021. Theo danh sách đính kèm, có 171 cán bộ nhân viên được mua số cổ phiếu ESOP này. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

 FPT triển khai phát hành số cổ phiếu ESOP trị giá 600 tỷ đồng  - Ảnh 2.


Theo Nam Hà

Cùng chuyên mục
XEM