FLC Faros của ông Trịnh Văn Quyết chuyển nhượng gần 580 tỷ tại công ty con và mua thêm 90 tỷ cổ phiếu phát hành để tăng vốn cho công ty Vườn thú Faros

24/09/2019 10:59 AM | Kinh doanh

Một trong hai doanh nghiệp niêm yết do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch HĐQT là FLC Faros (mã chứng khoán ROS) vừa có hàng loạt thông báo về việc chuyển nhượng và tăng vốn hàng trăm tỷ đổng trong các công ty con

Tăng thêm vốn điều lệ 688 tỷ đồng tại Eden Garden và chi 90 tỷ đồng mua cổ phiếu tại công ty Vườn thú Faros

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vườn thú Faros (gọi tắt là công ty Vườn thú Faros) vốn là công ty con do FLC Faros sở hữu 90% cổ phần.

Theo nghị quyết 36 của HĐQT doanh nghiệp ngày 20-9, FLC Faros sẽ đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ tại công ty Vườn thú Faros từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng.

Cụ thể, FLC Faros sẽ mua thêm 9 triệu cổ phiếu (tổng giá trị theo mệnh giá là 90 tỷ đồng) để nâng tổng khối lượng cổ phiếu sở hữu 22,5 triệu cổ phiếu (chiếm tỉ lệ 90% sau khi tăng vốn)

Cùng ngày, HĐQT của FLC Faros cũng thông qua nghị quyết 37, cho phép một công ty con khác là công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden (do FLC Faros sở hữu 100%) tăng mạnh vốn điều lệ từ 290 tỷ đồng lên 978 tỷ đồng. Giá trị nguồn vốn 688 tỷ đồng tăng thêm sẽ do công ty mẹ FLC Faros đóng góp.

Hiện tại, công ty Vườn thú Faros đang thực hiện dịch vụ chăn nuôi, hoạt động các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên. Còn Eden Garden hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Chuyển nhượng gần 580 tỷ đồng và mua lại một phần vốn của FLCHomes thông qua công ty con

Cũng trong ngày 20-9, nghị quyết 38 được HĐQT của FLC Faros thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ gần 58 triệu cổ phần tại công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes tổng giá trị chuyển nhượng theo mệnh giá là gần 580 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes tiền thân là công ty CP Đầu tư Du thuyền và Sân Gofl FLC Biscom. Hiện tại, doanh nghiệp này không nằm trong danh sách 6 công ty con ghi trên báo cáo tài chính bán niên 2019 của FLC Faros lẫn Tập đoàn FLC.

Tuy nhiên, FLC Faros còn chỉ định một công ty con là công ty CP Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản RTS mua lại hơn 19 triệu cổ phiếu của FLCHomes với tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 191,3 tỷ đồng.

Phương Danh

Cùng chuyên mục
XEM