Tin tức, bài viết mới nhất về :

dương đức chuyển

Ông Nguyễn Quang Phi trở thành Tổng giám đốc mới của Bảo Việt

Ông Nguyễn Quang Phi trở thành Tổng giám đốc mới của Bảo Việt

6/25/2014 5:59:54 PM

Ông Nguyễn Quang Phi đồng thời được bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tags: bvh, Tập đoàn Bảo Việt, dương đức chuyển, Nguyễn Quang Phi, Tập đoàn Bảo Việt thay Tổng giám đốc

Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay Tổng giám đốc

Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay Tổng giám đốc

3/31/2014 7:41:41 PM

Ông Dương Đức Chuyển sẽ thay ông Trần Trọng Phúc điều hành Tập đoàn Bảo Việt.

Tags: Bảo Việt, thay tổng giám đốc, Tập đoàn Bảo Việt, trần trọng phúc, dương đức chuyển