Tin tức, bài viết mới nhất về :

đưa iPhone nhà mạng lớn nhất thế giới

Apple đã tiếp cận đến 700 triệu khách hàng Trung Quốc

Apple đã tiếp cận đến 700 triệu khách hàng Trung Quốc

12/23/2013 6:30:00 PM

Sau nhiều năm đồn đoán và thương lượng, cuối cùng Apple cũng thành công trong việc đưa iPhone đến nhà mạng lớn nhất thế giới, China Mobile.

Tags: apple, khách hàng Trung Quốc, China Mobile, đưa iPhone nhà mạng lớn nhất thế giới