"Drama" ngày đầu năm ở Xây dựng Hòa Bình: Ông Nguyễn Công Phú gửi đơn trình báo từ Pháp, khẳng định ông Lê Viết Hải vi phạm quy định khi tuyên bố vẫn làm Chủ tịch

01/01/2023 17:39 PM | Kinh doanh

Ngày 1/1/2023, ông Nguyễn Công Phú, người mới vừa được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hoà Bình đã có đơn trình báo về việc sai phạm trong việc tự ý ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) tại HBC.

"Drama" ngày đầu năm ở Xây dựng Hòa Bình: Ông Nguyễn Công Phú gửi đơn trình báo từ Pháp, khẳng định ông Lê Viết Hải vi phạm quy định khi tuyên bố vẫn làm Chủ tịch - Ảnh 1.

Theo nội dung đơn trình báo, tại cuộc họp HĐQT HBC ngày 13/12/2022, HĐQT HBC đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị HBC của ông Lê Viết Hải kể từ 01/01/2023 theo Nghị Quyết số 50/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022.

Đồng thời, toàn thể 8/8 Thành viên HĐQT của HBC, trong đó có ông Lê Viết Hải, đã bầu ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC bắt đầu từ ngày 01/01/2023 theo Nghị Quyết số 51/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022.

HBC đã thực hiện việc Công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng tải trên website HBC theo quy định của pháp luật ngày 14/12/2022.

Tuy nhiên, theo đơn trình báo, ông Nguyễn Công Phú cho biết ngày 26/12/2022, ông Lê Viết Hải thông qua Người phụ trách Quản trị Công ty là ông Nguyễn Văn Tịnh đã triệu tập cuộc họp bất thường của HĐQT vào ngày 29/12/2022 với nội dung Thảo luận việc hoãn thi hành một số nội dung của Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022 và Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022 của HĐQT .

Nói cách khác, ông Lê Viết Hải triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT nhằm vô hiệu hóa Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022, ngăn cản việc ông Phú làm Chủ tịch HĐQT bắt đầu từ ngày 1/1/2023.

Sau khi việc triệu cuộc họp này không thành vì có một nửa trên tổng số các thành viên HĐQT vắng mặt. Ngày 27/12/2022, ông Lê Viết Hải lại tiếp tục thông qua Người phụ trách Quản trị Công ty là ông Nguyễn Văn Tịnh tiếp tục triệu tập cuộc họp HĐQT khác vào lúc 9g00 sáng ngày 31/12/2022 với nội dung tương tự theo hình thức họp online và cá nhân ông Lê Viết Hải buộc các thành viên phải gửi phiếu biểu quyết qua Viber với yêu cầu: Thành viên nào không tham gia biểu quyết sẽ xem như không đồng ý với đề xuất này .

Căn cứ Khoản 8, Điều 30 Điều lệ hiện hành của HBC, cuộc họp tiếp theo của HĐQT phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất nếu việc triệu tập cuộc họp lần đầu tiên không đủ số lượng là ba phần tư trên tổng số thành viên HĐQT tham dự. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp.

Sáng ngày 31/12/2022, có 4/8 thành viên HĐQT bao gồm: ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine đã phản hồi trực tiếp về việc không tham dự cuộc họp HĐQT vào lúc 9g sáng cùng ngày qua Group Viber Hội đồng Quản trị HBC.

Do đó, ông Nguyễn Văn Tịnh lại tiếp tục triệu tập cuộc họp HĐQT tiếp theo vào lúc 13g30 chiều cùng ngày. Điều này đồng nghĩa rằng cuộc họp vào lúc 9g sáng ngày 31/12/2022 vẫn không thể diễn ra vì không đủ số lượng thành viên tham dự.

Theo ông Phú, việc ông Nguyễn Văn Tịnh và ông Lê Viết Hải liên tục triệu tập cuộc họp như được trình bày ở trên đang vi phạm quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên HĐQT.

Không những vậy, mặc dù chỉ có 4/8 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp buổi chiều ngày 31/12/2022, không đủ điều kiện để tiến hành một cuộc họp HĐQT theo quy định, thì ông Nguyễn Văn Tịnh và ông Lê Viết Hải vẫn ban hành Nghị quyết HĐQT số 53/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/12/2022 thông qua việc hoãn thi hành các Nghị quyết HĐQT nói trên.

Bên cạnh đó, một thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tường Bảo đã có phản hồi qua Group Viber Hội đồng Quản trị HBC, về việc ông Nguyễn Tường Bảo đã có tham dự các cuộc họp vào lúc 9g sáng ngày 31/12/2022, 13g30 ngày 31/12/2022 và đã bỏ phiếu trắng khi thông qua các nội dung này.

Như vậy, với các trình bày ở phía trên, ông Phú cùng 4 cá nhân (bao gồm: ông Lê Quốc Duy - thành viên HĐQT, Phó TGĐ HBC, ông Dương Văn Hùng - thành viên HĐQT độc lập, thành viên UB kiểm toán, ông Albert Antoine - thành viên HĐQT không điều hành, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó chánh văn phòng HĐQT) nhận thấy việc ông Nguyễn Văn Tịnh và ông Lê Viết Hải tự ý ban hành Nghị quyết HĐQT số 53/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/12/2022 không có căn cứ và cơ sở pháp lý để thực hiện.

Ông Phú cho biết thêm sẽ cùng các thành viên Hội đồng Quản trị chính thức tổ chức họp báo vào lúc 16g00 chiều ngày 05/01/2023 và sẽ gửi lời mời các Quý cơ quan đến tham dự.

An Vũ

Cùng chuyên mục
XEM