Đơn vị kiểm toán cho FLC bị Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách kiểm toán

23/04/2022 08:42 AM | Kinh doanh

Theo FLC, việc Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt bị đình chỉ tư cách kiểm toán ngày 30/3/2022 khiến FLC chưa được phát hành và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

FLC cho biết, ngày 21/4, FLC đã nhận được quyết định số 249 của HOSE về việc đưa cổ phiếu FLC vào diện cảnh do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Nguyên nhân là do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt hiện đang là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, ngày 30/3, Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định về việc đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Vì vậy BCTC năm 2021 của FLC đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn.

FLC đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Theo báo cáo tài chính trước kiểm toán, FLC đạt doanh thu thuần 6.772 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 83,6 tỷ đồng, giảm 50% và 73 % so với năm 2020.

Trong cơ cấu doanh thu của FLC, nguồn thu lớn nhất là bán hàng hóa, thành phẩm, chiếm gần 3.800 tỷ đồng. Xếp sau là doanh thu kinh doanh bất động sản, khoảng 2.145 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ năm nay chỉ là 944 tỷ đồng, giảm 80% so với năm ngoái do ngành hàng không gặp khó khăn.

FLC cho biết, tại thời điểm 31/12/2021, công ty đang sở hữu 21,7% vốn tại hãng hàng không Bamboo Airways, và hạch toán Bamboo Airways là công ty liên doanh, liên kết. Giá gốc khoản đầu tư vào Bamboo Airways là 4.015 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý hiện chỉ còn 3.514 tỷ đồng. Như vậy, FLC đang lỗ hơn 500 tỷ đồng từ Bamboo Airways.

Hà My

Từ khóa:  flc , Đất Việt
Cùng chuyên mục
XEM