Tin tức, bài viết mới nhất về :

đơn sơ

Thăm căn phòng quá đỗi đơn sơ của cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích

Thăm căn phòng quá đỗi đơn sơ của cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích

3/27/2013 8:02:26 PM

Phóng viên phatgiao.org.vn được sự cho phép của ĐĐ.Thích Minh Phương và ĐĐ.Thích Chánh Thuần (sơn môn Ngài), có phước duyên vào thăm phòng của Ngài. Bất ngờ và xúc động trước những đơn...

Tags: giản dị, căn phòng, đơn sơ, giáo hội phật giáo việt nam, hòa thượng Thích Thanh Bích